برچسب: فروش – فروش موفق – یک دو سه فروش – مرکز آموزش بازرگانی بابل و آمل

یک دو سه فروش 0

کارگاه آموزشی یک دو سه فروش – چهارشنبه ۲۲ فروردین

💥کارگاه آموزشی یک دو سه فروش 💥 ⏱ (چهارشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۷) 🗣 مدرس : دکتر محمدرضا طبیبی 🇮🇷با ارائه گواهی پایان دوره معتبر از وزارت صنعت معدن و تجارت🇮🇷 👥 تخفیف ویژه برای...