برچسب: زبان بدن

کارگاه آشنایی با زبان بدن – یکشنبه ۳۰ مهرماه

?از طریق تعبیر حرکات بدن افراد، به افکار آنان دست یابید ? مدرس دوره: دکتر طبیبی ??با ارائه گواهی پایان دوره معتبر از وزارت صنعت معدن و تجارت?? ? تخفیف ویژه برای ثبت نام...