برچسب: روانشناسی مشتری

0

کارگاه آموزشی روانشناسی مشتری

کارگاه آموزشی روانشناسی مشتری 💥 ⏱ (سه شنبه ۲۹خرداد ۱۳۹۷)  مدرس : دکتر محمدرضا طبیبی 🇮🇷با ارائه گواهی پایان دوره معتبر از وزارت صنعت معدن و تجارت تخفیف ویژه برای ثبت نام های شرکتی/ گروهی/...