برگزاری کارگاه اختصاصی مدیریت روابط با مشتریان مهر ۹۶

برگزاری کارگاه اختصاصی مدیریت روابط با مشتریان با حضور پرسنل محترم کلینیک دندانپزشکی دانا در مهر ماه ۹۶

مدرس: دکتر محمد رضا طبیبی

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید