نویسنده: مدیریت سایت

0

کارگاه آموزشی روانشناسی مشتری

کارگاه آموزشی روانشناسی مشتری ? ⏱ (سه شنبه ۲۹خرداد ۱۳۹۷)  مدرس : دکتر محمدرضا طبیبی ??با ارائه گواهی پایان دوره معتبر از وزارت صنعت معدن و تجارت تخفیف ویژه برای ثبت نام های شرکتی/ گروهی/...

0

کارگاه آموزشی فنون مذاکرات تجاری

?کارگاه آموزشی فنون مذاکرات تجاری ? ⏱ (سه شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۷) ? مدرس : دکتر محمدرضا طبیبی ??با ارائه گواهی پایان دوره معتبر از وزارت صنعت معدن و تجارت?? ? تخفیف ویژه برای ثبت نام های شرکتی/...

0

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت وبسایت تجاری

کارگاه آموزشی مدیریت وبسایت تجاری با حضور اعضا و کارکنان مرکز آموزش بازرگانی (نمایندگی بابل و آمل) ، مدیران و پرسنل شرکت متنام در محل این مرکز در شهرستان بابل برگزار شد. مدرس این...

0

برگزاری کارگاه آموزشی حسابداری کاربردی

مرکز آموزش بازرگانی (نمایندگی بابل و آمل) برگزار می کند. ?کارگاه آموزشی حسابداری کاربردی? ⏱ (دوشنبه ۱۳ شهریور) ? مدرس: آقای حیدری ??با ارائه گواهی پایان دوره معتبر از وزارت صنعت معدن و تجارت??...

0

برگزاری کارگاه قانون کار و تامین اجتماعی

?کارگاه قانون کار و تامین اجتماعی? ⏱ (یکشنبه ۲۹ مردادماه) ? مدرس: جناب آقای احمد اصغر نتاج ?مخاطبان دوره: مدیران عامل، مدیران ارشد و کارشناسان منابع انسانی، مدیران و کارشناسان آموزش مدیران و کارشناسان...

0

کارگاه ویزیتوری حرفه ای

?کارگاه ویزیتوری حرفه ای? به روز رسانی توجه : تاریخ و محل برگزاری دوره تغییر یافته است آدرس جدید : بابل – خیابان شریعتی – دانشگاه صنعتی نوشیروانی – ساختمان اصلی – طبقه سوم...

0

برگزاری کارگاه مدیریت خرید و سفارشات خارجی

کارگاه مدیریت خرید و سفارشات خارجی در تاریخ ۲۵ تیر ماه در مرکز آموزش بازرگانی نمایندگی بابل و آمل برگزار می شود. این کارگاه در تاریخ ۲۵ تیرماه برگزار خواهد شد. مدرس دوره : آقای دکتر...

0

برگزاری کارگاه آشنایی با قوانین چک و وصول مطالبات

مرکز آموزش بازرگانی بابل و آمل برگزار می کند : کارگاه آشنایی با قوانین چک و وصول مطالبات (چهارشنبه ۱۴تیرماه) مدرس دوره: آقای دکتر مجید عباسی با ارائه گواهی پایان دوره معتبر از وزارت...

0

برگزاری کارگاه آشنایی با زبان بدن در تاریخ ۲۴ خرداد

کارگاه آشنایی با زبان بدن ، چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ در مرکز آموزش بازرگانی بابل و آمل برگزار می شود. از طریق تعبیر حرکات بدن افراد، به افکار آنان دست یابید.  مدرس دوره: آقای...