برگزاری کارگاه”اصول و فنون مذاکرات تجاری” – شنبه ۱۱ آذر ۹۶

? برگزاری کارگاه”اصول و فنون مذاکرات تجاری”
?در محل مرکز رشد دانشگاه نوشیروانی بابل، به مناسبت هفته پژوهش

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید