برگزاری کارگاه”اصول و فنون مذاکرات تجاری” – شنبه ۱۱ آذر ۹۶

🔻 برگزاری کارگاه”اصول و فنون مذاکرات تجاری”
🔹در محل مرکز رشد دانشگاه نوشیروانی بابل، به مناسبت هفته پژوهش

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید