تماس با ما

برای ارتباط با مرکز آموزش بازرگانی (نمایندگی بابل و آمل) از طریق شماره های زیر اقدام نمایید:

تلفن : ۰۱۱۳۲۳۹۹۰۴۸

فکس : ۰۱۱۳۲۳۹۹۰۷۲


آدرس : بابل- میدان حمزه کلا-کمربندی غربی- -مقابل توحید ۵۹