بیمه نامه سرمایه گذاری

این بیمه­ نامه اصل و سود سرمایه­ گذاریهای میان و بلندمدت سرمایه گذاران ایرانی در کشورهای هدف را که با هدف توسعه صادرات غیرنفتی در خارج از کشور اجرا می­شوند را تحت پوشش قرار می­ دهد. شرکت­ها یا اشخاص ایرانی که در نظر دارند اقدام به چنین سرمایه­گذاریهایی در سایر کشورها بنمایند، با اخذ بیمه­نامه سرمایه­گذاری صندوق، طرح سرمایه­گذاری خود را در مقابل ریسک­ عدم انتقال اصل و سود سرمایه ­گذاری، ملی شدن و یا مصادره اموال، جنگ، محدودیت در انتقال ارز و نقض قرارداد را بیمه­ می­ نماید.

ریسکهای تحت پوشش بیمه نامه سرمایه گذاری:
جنگ و اغتشاشات مدنی

سلب مالکیت و اقدامات دولتی

محدودیت در انتقال ارز

نقض قرارداد

واجدین شرایط اخذ بیمه نامه:

سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور که با هدف نیل صورت می گیرد :

سرمایه گذاری جدید باشد.

حداقل ۳  سال بطول انجامد.

منجر به صدور مواد اولیه و ماشین آلات و خدمات از ایران گردد و حداقل ۵۰%  سهم سرمایه گذار ایرانی از ایران تأمین شود.

مراحل انجام کار:

دریافت اطلاعات مورد نیاز از سرمایه گذار (کشور میزبان، جزئیات پروژه) بمنظور اعلام آمادگی صندوق جهت پوشش ریسکهای این بیمه نامه.

درخواست بیمه نامه از سوی سرمایه گذار.

دریافت مدارک مورد نیاز از سرمایه گذار

بررسی مدارک مربوط به پروژه سرمایه گذاری

سنجش وضعیت ریسکهای سیاسی کشور میزبان.

طرح و تصویب صدور بیمه نامه در کمیته فنی- اعتباری و هیأت مدیره.

دریافت حق بیمه از بیمه گذار.

صدور بیمه نامه به نفع متقاضی.

مدارک مورد نیاز:

درخواست سرمایه گذار جهت اخذ پوشش بیمه سرمایه گذاری

تصویر اساسنامه، مجوز ثبت و آگهی آخرین تغییرات شرکت در ایران.

تصویر کلیه مدارک مربوط به شرکت خارجی و نیز مجوزهای مورد نیاز سرمایه گذاری در کشور میزبان همراه با تضمین نهاد مرتبط آن کشور مبنی بر حمایت از سرمایه گذاری مورد نظر

تصویر قرارداد مشارکت سرمایه گذاری با شریک خارجی

طرح توجیه اقتصادی پروژه.

مدت زمان انجام کار:

حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از ارائه مدارک لازم.

 

برای ارتباط با مرکز آموزش بازرگانی (نمایندگی بابل و آمل) از طریق شماره های زیر اقدام نمایید:

تلفن : ۰۱۱۳۲۳۹۹۰۴۸
فکس : ۰۱۱۳۲۳۹۹۰۷۲