بیمه نامه خرید دین اسناد صادراتی

این بیمه نامه به نفع بانکها و موسسات مالی که اسناد صادراتی شامل اعتبارات اسنادی، بروات بانکی، سفته و هرگونه اسناد مالی صادراتی از جمله برات را خرید دین می نماید، صادر میشود و آنها را از بازپرداخت وجوه این اسناد در سررسید مقرر مطمئن می سازد. این بیمه نامه آن دسته از اسناد صادراتی را تحت پوشش قرار میدهد که بدهکار خارجی (بانک، موسسه یا شرکت خارجی مورد قبول صندوق که پرداخت وجه اسناد صادراتی را تعهد نموده است) کتباً مراتب قبولی آنها را به خریدار اعلام و پرداخت وجه آنها در سررسید مقرر را تعهد نموده باشد.

ریسکهای تحت پوشش بیمه‌نامه پوشش خرید دین اسناد صادراتی

– استنکاف بدهکار خارجی /تائید کننده از پرداخت وجه اسناد

– ورشکستگی بدهکار خارجی/تائید کننده

– بروز جنگ یا حالت جنگ

– اعمال سیاستهای اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات خریدار دین شود.

– تیره شدن روابط سیاسی با کشور بدهکار خارجی/ تأیید کننده بنحویکه در نتیجه خریدار دین موفق به دریافت مطالبات خود نشود.

– سلب مالکیت از بدهکار خارجی بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال.

 

برای ارتباط با مرکز آموزش بازرگانی (نمایندگی بابل و آمل) از طریق شماره های زیر اقدام نمایید:

تلفن : ۰۱۱۳۲۳۹۹۰۴۸
فکس : ۰۱۱۳۲۳۹۹۰۷۲