بیمه نامه خاص صدور خدمات فنی و مهندسی

این بیمه نامه ریسک عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران و یا شرکتهای مهندسی ایرانی از کارفرمایان خارجی را بابت صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای خارجی تحت پوشش قرار می دهد. به عبارت دیگر در صورتیکه بدلیل بروز ریسکهای سیاسی و تجاری، پیمانکار/صادر کننده ایرانی موفق به وصول مطالبات خود از کارفرمای خارجی در قبال صورت وضعیتهای تایید شده نگردد، این صندوق براساس بیمه نامه صادره نسبت به جبران خسارات وارده به صادرکننده/پیمانکار ایرانی اقدام می­نماید.

ریسکهای تحت پوشش بیمه نامه‌های خاص صادرات خدمات فنی و مهندسی:

§ استنکاف خریدار از قبول کالای صادرشده یا خدمت انجام شده.

§ عدم پرداخت بهای کالا یا خدمت در سررسید مقرر.

§ عدم توانایی مالی خریدار به دلیل ورشکستگی یا اعسار یا توقف.

§ بروز جنگ یا حالت جنگ.

§ تیره شدن روابط و یا قطع روابط سیاسی با کشور خریدار به نحوی که در نتیجه آن ، صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید آنها نشود.

§ اعمال سیاستهای اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکنندگان شود.

§ اعمال سیاستهای مربوط به محدودیتهای وارداتی و ارزی در کشور خریدار.

§ سلب مالکیت از خریدار بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال به نحوی که موفق به دریافت مطالبات خود نشود،

§ سایر عوامل خارج از حیطه اختیار صادرکننده و خریدار که به تشخیص هیات مدیره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادرکننده شود.

واجدین شرایط اخذ بیمه نامه:

صادرکنندگانی که اقدام به صدور خدمات فنی و مهندسی در قالب اجرای طرحها و پروژه های ساختمانی و عمرانی (خدمات فنی و مهندسی) و …، به خارج از کشور می نمایند.

مراحل انجام کار

§ صندوق ضمانت صادرات پس از اخذ اطلاعات مورد نظر (کشور هدف، طول دوره اعتبار، اسم بانک یا خریدار خارجی و نهاد تضمین کننده) آمادگی خود را جهت پوشش ریسکهای این بیمه نامه به صادر کننده اعلام می نماید.

§ درخواست بیمه نامه از سوی صادر کننده.

§ دریافت مدارک مورد نیاز از صادر کننده.

§ بررسی مدارک، قرارداد پیمانکاری.

§ اعتبار سنجی از کارفرما یا بانک خارجی

§ طرح و تصویب در کمیته فنی- اعتباری و هیأت مدیره

§ دریافت حق بیمه از صادر کننده.

§ صدور بیمه نامه به نفع متقاضی

مدارک مورد نیاز:

§ در خواست کتبی صادر کننده جهت دریافت پوشش بیمه ای صندوق.

§ تصویر قرارداد فروش.

§ تصویر اعتبار اسنادی.

مدت زمان انجام کار:

ظرف مدت دو هفته پس از دریافت مدارک لازم.

 

برای ارتباط با مرکز آموزش بازرگانی (نمایندگی بابل و آمل) از طریق شماره های زیر اقدام نمایید:

تلفن : ۰۱۱۳۲۳۹۹۰۴۸
فکس : ۰۱۱۳۲۳۹۹۰۷۲