بیمه نامه بلااثر شدن قرارداد صادراتی

این بیمه نامه خطرات ناشی از بروز ریسکهای سیاسی و تجاری را در زمان تولید تا قبل از حمل کالای صادراتی چنانچه در صورت وقوع آنها صادرکننده قادر به فروش کالای تولید شده موضوع قرارداد منعقده/اعتبار اسنادی نباشد؛ تحت پوشش قرار میدهد.

مدارک مورد نیاز
الف) در مرحله صدور بیمه نامه کل گردش صادرات:
۱. تصویر اساسنامه شرکت در صورت حقوقی بودن متقاضی
۲. تصویر کارت بازرگانی معتبر.
۳. تصویر آگهی ثبت و آخرین تغییرات آن.
۴. گزارشی از زمینه فعالیت و سوابق صادراتی شرکت.
ب) در مرحله تحت پوشش قرار گرفتن قرارداد صادراتی و یا اعتبار اسنادی «عملیاتی شدن بیمه نامه»
۱. تصویر قرارداد فروش یا اعتبار اسنادی.
۲. پرداخت حق بیمه مربوطه

مدت زمان مورد نیاز جهت صدور
صدور بیمه نامه کل گردش صادرات ظرف ۵ روز کاری انجام می شود.
پس از وصول گزارش اعتبار سنجی مثبت از وضعیت خریدار/ بانک، ظرف ۵ روز کاری پوشش لازم تحت بیمه نامه صادره ارائه می گردد.
ریسکهای سیاسی و تجاری

– تحریم کشور خریدار و لغو مجوز

– تحریم کشور صادرکننده و لغو مجوز

– تحریم کشور ثالث

– جنگ
– فسخ توسط خریدار

– عدم ایفای تعهدات خریدار

 

برای ارتباط با مرکز آموزش بازرگانی (نمایندگی بابل و آمل) از طریق شماره های زیر اقدام نمایید:

تلفن : ۰۱۱۳۲۳۹۹۰۴۸
فکس : ۰۱۱۳۲۳۹۹۰۷۲